MENDAX

Kullanım Koşulları

LÜTFEN BU SİTEYİ KULLANMADAN ÖNCE BU KULLANIM KOŞULLARINI (BU "SÖZLEŞME") DİKKATLİCE OKUYUN. BURADA BULUNAN TÜM KOŞULLARI KABUL ETMİYORSANIZ, LÜTFEN SİTEYİ KULLANMAYIN.

SORUMLULUK REDDİ

BU WEB SİTESİ (“SİTE”) VE BU SİTEDEKİ TÜM MATERYALLER “OLDUĞU GİBİ” SAĞLANMAKTADIR VE TÜM KULLANIMIN RİSKİ KENDİ RİSKİNİZE AİTTİR. MENDAX ENTERPRISES LLC (“Mendax Enterprises & MENDAX”) BU SİTE İLE İLGİLİ OLARAK, BU MATERYAL İLE İLGİLİ OLARAK, AÇIK VEYA ZIMNİ, HUKUKUN İŞLEMİNDEN VEYA BAŞKA BİR ŞEKİLDE KAYNAKLANAN HER TÜRLÜ GARANTİDEN VE YÜKÜMLÜLÜKLERDEN FERAGAT ETMEKTEDİR VE SİZ BURADA HİÇBİR ŞEY DAHİL OLMAK ÜZERE ANCAK BUNLARLA SINIRLI OLMAMAKTADIR: (A) SATILABİLİRLİK VEYA BELİRLİ BİR AMACA UYGUNLUK İÇİN ZIMNİ GARANTİ; (B) İHLAL OLMAMAYA İLİŞKİN ZIMNİ GARANTİ; VE (C) HAKSIZLIK İDDİASI (İHMAL DAHİL). YUKARIDAKİLERİ SINIRLAMAKSIZIN, Mendax Enterprises’ın BU SİTEYE KESİNTİSİZ ERİŞİM OLACAĞINI VEYA BU SİTE, BU SİTEDEKİ HERHANGİ BİR MATERYALİN YA DA BU SİTEYİ KULLANILABİLİR KILAN SUNUCUYU DEFERGN’DEN BAĞIMSIZ OLDUĞUNU BEYAN VEYA GARANTİ ETMEDİĞİNİ KABUL EDERSİNİZ. VİRÜSLERDEN VEYA DİĞER ZARARLI BİLEŞENLERDEN YA DA KUSURLAR VEYA EKSİKLER.

Sorumluluğun Sınırlandırılması

Mendax Enterprises, sözleşme, garanti, haksız fiil (ihmal (aktif, pasif veya atfedilen dahil), ürün sorumluluğu, katı sorumluluk veya başka bir teoride olsun, hiçbir durumda size veya HERHANGİ BİR kişiye karşı herhangi bir zarardan (bunlar dahil, Mendax Enterprises veya temsilcisi tavsiye edilmiş olsa bile, bu sitenin veya bu sitedeki herhangi bir materyalin HERHANGİ bir kullanımından, kullanılamamasından veya kullanımının sonuçlarından kaynaklanan YA DA BAĞLANTILI OLARAK ortaya çıkan herhangi bir dolaylı, tesadüfi, özel veya sonuç olarak ortaya çıkan zararlar) Bu tür zararların olasılığı.

Sitenin Kullanımı

Bu Siteyi ve bu Sitede bulunan herhangi bir materyali (resimler, logolar, tasarımlar, nişanlar, işaretler, resimler, sesler, metinler, mesajlar, araçlar, yazılım, teknoloji, ürünler, dosyalar dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kullanabilirsiniz. bilgiler, veriler, demolar, promosyon malzemeleri, görsel-işitsel ve multimedya çalışmaları ve diğerleri (tüm öğeler veya ifadeler) (topluca “Materyaller”) bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına uygun olarak ve söz konusu hüküm ve koşullara kesinlikle uymayı kabul etmektesiniz. Yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın, burada özellikle belirtilenler dışında herhangi bir Materyali kopyalayamaz, yeniden yayınlayamaz, karşıya yükleyemez, indiremez, postalayamaz, iletemez veya dağıtamazsınız.

Bu Sözleşmenin hüküm ve koşullarına tabi olarak (ve geçerli lisans ücretlerini ödemenize tabi olarak), Mendax Enterprises, Siteyi kullandığınız bir sonraki oturumunuz süresince size münhasır olmayan, devredilemez bir lisans verir. : (i) sadece kişisel kullanımınız için bir (1) bilgisayara, bu Sitede mevcut olan herhangi bir Materyalin bir (1) kopyasını indirmek; ve (ii) bu Sitenin belirlenmiş alanlarına materyal yüklemek.

Yükümlülükleriniz

Mendax Enterprises, yukarıda açıkça verilmeyen Materyallerle ilgili tüm hakları saklı tutar. Yukarıda belirtilenleri sınırlamaksızın: (i) herhangi bir Materyali başka bir Web sitesinde veya ağda kullanamaz veya iletemezsiniz; (ii) herhangi bir Malzemeyi değiştirmek, tercüme etmek, tersine mühendislik yapmak, kaynak koda dönüştürmek, parçalarına ayırmak veya türev çalışmalar oluşturmak; (iii) yukarıda belirtilenler dışında herhangi bir Materyali çoğaltmak; (iv) herhangi bir Materyali dağıtmak, lisanslamak, kiralamak, satmak, kiralamak veya başka bir şekilde devretmek; veya (v) herhangi bir Materyal üzerinde veya içinde bulunan herhangi bir telif hakkı bildirimini veya diğer mülkiyet bildirimlerini kaldırmak, gizlemek veya değiştirmek. Şunları beyan, garanti ve taahhüt etmektesiniz: (i) bu Siteyi ve Materyalleri (tüm ihracat kontrol yasaları, düzenlemeleri ve emirleri dahil, ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) kullanımınızda herhangi bir resmi makamın yürürlükteki tüm yasalarına, düzenlemelerine ve emirlerine uyacaksınız. ); (ii) herhangi bir Materyalin ihracının ABD yasaları, düzenlemeleri veya emirleri tarafından yasaklandığı herhangi bir ülkenin kontrolü altında veya vatandaşı veya mukimi değilseniz; ve (iii) bu Siteye aşağıdaki özelliklere sahip herhangi bir yazılım veya diğer materyali yüklemeyecek veya başka bir şekilde iletmeyeceksiniz: (a) herhangi bir virüs veya diğer zararlı kod içeren; (b) herhangi bir patenti, telif hakkını, ticari markayı, ticari unvanı, ticari takdim şeklini, ticari sırrı, tanıtım hakkını, mahremiyet hakkını, manevi hakkı, atıf veya bütünlük hakkını veya diğer herhangi bir fikri mülkiyet hakkını veya mülkiyet hakkını ihlal etmek, kötüye kullanmak veya ihlal etmek ( toplu olarak, “Mülkiyet Hakları”) herhangi bir kişi veya kuruluşun; veya (c) iftira niteliğinde, karalayıcı veya herhangi bir kişiyi yanlış bir şekilde tasvir eden herhangi bir materyal içermemelidir.

MENDAX Mülkiyeti

Bu Site, Materyaller ve ilgili tüm Mülkiyet Hakları ile ilgili tüm hak, mülkiyet ve menfaatler MENDAX’a veya lisans verenlerine aittir ve bu Sözleşme veya MENDAX’ın izin vermesi nedeniyle yukarıda belirtilen öğelerin hiçbir mülkiyeti Siteyi kullanmanız için size devredilmez.

Gönderiler

Mendax, bu Site aracılığıyla Mendax ürünleri veya hizmetleriyle ilgili yorumlarınızı, geri bildirimlerinizi ve girdilerinizi memnuniyetle karşılar. Bununla birlikte, Mendax, ürünlerinde (demolar, eskizler, çizimler, notlar, hikayeler ve oyun veya karakter fikirleri dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere) tarafından özellikle talep edilmemiş hiçbir materyali kabul etmez veya kullanım için değerlendirmez. Buna göre Mendax, bize bu tür materyalleri göndermemenizi rica eder. Bu talebi dikkate almazsanız, tarafınızca Mendax’a gönderilen bu tür materyaller, yorumlar, öneriler veya diğer bilgiler Mendax’ın mülkiyeti haline gelecek ve Mendax bu tür materyallerin bilinen ve bundan sonra mevcut tüm haklarına münhasıran sahip olacaktır ve bu tür materyallerin tüm bilinen ve bundan sonra mevcut haklarına münhasıran sahip olacaktır. Mendax’ın bu tür materyalleri herhangi bir şekilde ve herhangi bir amaçla, ticari veya başka bir şekilde, size tazminat ödemeden kullanma ve ifşa etme haklarına itiraz etmemek.

Çeşitli

Mendax Enterprises ve MENDAX’ın haklarını kullanmaması veya bu Sözleşme kapsamındaki yükümlülüklerinizi yerine getirmemesi konusunda herhangi bir başarısızlığı veya hoşgörüsü, o veya başka herhangi bir durumda bunlardan veya diğer haklardan veya yükümlülüklerden feragat veya feragat olarak yorumlanmamalıdır; aksine, aynı hüküm tam olarak yürürlükte kalacaktır. Bu sözleşmenin herhangi bir hükmünün hukuka aykırı, geçersiz veya herhangi bir nedenle uygulanamaz olduğu kabul edilirse, söz konusu hükmün kapsamı daraltılacak veya bu hükmün hukuka uygun hale getirilmesi için gerekli olduğu ölçüde değiştirilecektir, Tarafların bu Sözleşmede ifade edilen niyetlerini mümkün olduğunca yansıtacak şekilde geçerli ve uygulanabilir veya böyle bir değişiklik mümkün değilse, bu sözleşmeden ayrılır. Bu Sözleşmenin herhangi bir hükmünün değiştirilmesi veya ayrılması, kalan hükümlerin geçerliliğini veya uygulanabilirliğini etkilemeyecektir. Bu anlaşma, hukuk seçimi kurallarına atıfta bulunmaksızın, Mendax Enterprises için Washington Eyaleti, ABD yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacak, MENDAX için Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacaktır. Uluslararası Mal Satışına İlişkin Sözleşmelere İlişkin BM Sözleşmelerinin hükümleri uygulanmayacaktır. Bu Sözleşme, bu Site veya herhangi bir Materyalden kaynaklanan veya bunlarla bağlantılı herhangi bir iddia veya dava ile ilgili olarak King County, Washington’da bulunan federal ve eyalet mahkemelerinin münhasır yargı yetkisini kabul edersiniz. Bu Sözleşme, sizinle Mendax Enterprises veya MENDAX arasındaki işbu konuyla ilgili tüm sözleşmeyi oluşturur ve MENDAX tarafından imzalanmış bir yazılı belge dışında değiştirilemez.

en_USEnglish